Agrobech, s.r.o.

Společnost Agrobech, s.r.o., vznikla v roce 2013 jako nástupnická organizace Zemědělského družstva vlastníků ’Podřipsko’ Bechlín. Hospodaří zhruba na 945 hektarech zemědělské půdy. Celkem na 915 hektarech orné půdy pěstují ozimou řepku, ozimou pšenici, ozimé žito, jarní ječmen a kukuřici na zrno. Zbylá půda je využívána pro jiné účely. V současnosti ve společnosti pracuje 9 zaměstnanců.


Produkty

Komodity rostlinného původu

, Obiloviny , Olejniny

Působnost společnosti

  • Česká republika

Kontakt

Agrobech, s.r.o.

Zemědělství
Bechlín 288, 411 86 Bechlín, Česká republika
IČ: 00120502

E-mail: zdenka.vovsova@agrobech.cz
Telefon: +420602366256
Web: www.agrobech.cz